Påsken levererade i år. Mycket annat kan man inte säga! Toppturer, fiske, kite, vind och sol. Tack och åter tack till vår fantastiska natur!